Persian Arabic English Turkish
جمعه, ۰۳ آذر ۱۳۹۶
IMG 9460 سفره یک بار مصرف 50 و 25 متری
این محصول در طرحها و رنگهای متنوع تولید و در اختیار مصرف کنندگان عزیز قرار می گیرد.
سفره یکبار مصرف شرکت دلفین شمس با توجه به پرفراژ دار بودن و سهولت در استفاده، قابلیت مصرف
در مجالس، مسافرت، رستورانها و ... را داشته و با توجه به این ویژگی جایگاه خاصی در بین عموم پیدا نموده است.
Read more 
IMG 9460 سفره یک بار مصرف طرح دار
این محصول در طرحها و رنگهای متنوع تولید و در اختیار مصرف کنندگان عزیز قرار می گیرد.
سفره یکبار مصرف شرکت دلفین شمس با توجه به پرفراژ دار بودن و سهولت در استفاده، قابلیت مصرف
در مجالس، مسافرت، رستورانها و ... را داشته و با توجه به این ویژگی جایگاه خاصی در بین عموم پیدا نموده است.
Read more 
IMG 9460 سفره یک بار مصرف مجلسی
این محصول در طرحها و رنگهای متنوع تولید و در اختیار مصرف کنندگان عزیز قرار می گیرد.
سفره یکبار مصرف شرکت دلفین شمس با توجه به پرفراژ دار بودن و سهولت در استفاده، قابلیت مصرف
در مجالس، مسافرت، رستورانها و ... را داشته و با توجه به این ویژگی جایگاه خاصی در بین عموم پیدا نموده است.
Read more 
  • IMG 9484
  • IMG 9460-1
  • IMG 9460
  • IMG 9460-3
  • IMG 9470

 کارخانه : اتوبان خلیج فارس، 5 کیلومتر بعد از فرودگاه امام خمینی، شهرک صنعتی شمس آباد بلوار زکریا رازی ، کوچه دوم ، قطعه سوم     تلفکس : 14-56906300