Persian Arabic English Turkish
جمعه, ۰۳ آذر ۱۳۹۶
IMG 9484 کیسه فریزر رولی پرفراژدار جعبه ایی 120 برگ
کیسه فریزر رولی 300 برگ نیز از دیگر محصولات جدید و منحصر بفرد شرکت دلفین شمس می باشد. از خصوصیات کیسه فریزر رولی 300 برگ می توان به استفاده بسیار
آسان آن اشاره کرد. پس از بیرون کشیدن هر برگ به راحتی از قسمت پرفراژ از برگ بعدی جدا شده و این نوع مصرف تا آخرین برگ ادامه خواهد داشت.

Read more 

IMG 9484 کیسه فریزر رولی پرفراژدار جعبه ایی 200 برگ
کیسه فریزر رولی 300 برگ نیز از دیگر محصولات جدید و منحصر بفرد شرکت دلفین شمس می باشد. از خصوصیات کیسه فریزر رولی 300 برگ می توان به استفاده بسیار
آسان آن اشاره کرد. پس از بیرون کشیدن هر برگ به راحتی از قسمت پرفراژ از برگ بعدی جدا شده و این نوع مصرف تا آخرین برگ ادامه خواهد داشت.

Read more 

IMG 9484 کیسه فریزر رولی پرفراژدار جعبه ایی 250 برگ
کیسه فریزر رولی 300 برگ نیز از دیگر محصولات جدید و منحصر بفرد شرکت دلفین شمس می باشد. از خصوصیات کیسه فریزر رولی 300 برگ می توان به استفاده بسیار
آسان آن اشاره کرد. پس از بیرون کشیدن هر برگ به راحتی از قسمت پرفراژ از برگ بعدی جدا شده و این نوع مصرف تا آخرین برگ ادامه خواهد داشت.

Read more 

  • IMG 9484
  • IMG 9460-1
  • IMG 9460
  • IMG 9460-3
  • IMG 9470

 کارخانه : اتوبان خلیج فارس، 5 کیلومتر بعد از فرودگاه امام خمینی، شهرک صنعتی شمس آباد بلوار زکریا رازی ، کوچه دوم ، قطعه سوم     تلفکس : 14-56906300